ICT en iPadonderwijs

Wij streven ernaar dat in 2020 alle leerlingen gepersonaliseerd leren (eigen niveau, eigen tempo). In plaats van deze mooie ontwikkeling vanaf de zijlijn te volgen, willen wij als RKBS Pastoor Middelkoop en als bestuur (Primenius) deze ontwikkeling juist mede vormgeven. Hiervoor zijn meer devices (computers / iPads) nodig op school. 

Als kinderen werken met een iPad, zal het onderwijs niet alleen meer op school plaatsvinden, maar kunnen kinderen ook thuis of ergens anders middels educatieve spellen en programma’s leren. Hiervoor zijn  alle leerlingen van groep 3 t/m 8 voorzien van een iPad.  Deze kosten kunnen niet volledig door de school en het bestuur worden gedragen. In de groepen 1 en 2 zal de school wél zorgen voor iPads.

Om deze ontwikkeling toch voort te kunnen zetten verzoeken wij alle ouders een vrijwillige bijdrage te doen in de aanschaf van een iPad. 

 

 

iPad aanmelden, schade en bestellen | Primenius

Onze school is onderdeel van de bovenschoolse stichting Primenius. De stichting is verantwoordelijk voor alle organisatie rondom de iPads van uw kind(eren).

Voor het bestellen of aanmelden van een iPad verwijzen we naar de website van Primenius. Daar kunt u tevens terecht voor schademeldingen. 

iPad service Primenius

  • iPad servicenummer: 0597-743100
  • Bereikbaar tussen 10.00 en 16.00 uur. Buiten deze tijden kun u de voicemail inspreken. 

Op de voicemail graag te allen tijden inspreken: school, naam leerling, vraag/probleem, telefoonnummer.

>> meer informatie over de iPads op www.primenius.nl

Informatie op onze website

Op deze website vindt u alle informatie van de school, groepsfoto's, fotoreportages en informatie uit de schoolgids en onze nieuwsbrief: de Info. De website wordt regelmatig bijgehouden en geoptimaliseerd. Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die op internet te vinden zijn. Zo is er de afspraak om nooit namen van leerlingen bij foto's te zetten. Mocht u desondanks toch bezwaar hebben dat uw kind op internet te zien is, wilt u dat dan aan school kenbaar maken? Wij zullen daar dan rekening mee houden.