Identiteit

De Pastoor Middelkoop is een katholieke basisschool. In onze school is de identiteit nauw verbonden met het dagelijks werken en omgaan met elkaar. In alle groepen wordt dagelijks aandacht besteed aan de inhoud van het evangelie van Jezus Christus. Dit doen we m.b.v. de methode Trefwoord. In de hele school openen we dagelijks met een gebed. Samen willen we inhoud geven aan onze identiteit. Dit doen we door gezamenlijk aandacht te besteden aan het vieren van de verschillende feesten in het jaar zoals Kerst, Sinterklaas, Pasen, Driekoningen en advent.