Missie & Visie

Op onze school is iedereen welkom. De kinderen, de ouders en het team van de school werken samen aan hetzelfde doel; het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen. Hun welzijn is onze basis. Van daaruit ondersteunt en stimuleert het team hun ontwikkeling. 

Wij leren en helpen de kinderen om keuzes te kunnen maken die aansluiten bij hun individuele talenten, ondersteuningsbehoeften en ambities.
In een veilige leeromgeving bieden we onderwijs, passend bij de behoefte van het kind. Daarbij wordt de onderlinge samenwerking en het oplossend en lerend vermogen gestimuleerd. 

De school en het team zijn voortdurend in ontwikkeling om dit te bereiken. De school is zowel een leer- als leefgemeenschap, waarbij gelijkwaardigheid en geloofwaardigheid een centrale rol spelen. Dit kenmerkt zich door een open en eerlijke communicatie, duidelijke afspraken, een respectvolle omgang, wederzijds vertrouwen en tradities passend bij onze identiteit. 

Oog hebben voor de wereld om ons heen en werken aan duurzaamheid horen daarbij. Wij gunnen onze kinderen dat ze optimaal voorbereid zijn op de volgende stap richting hun toekomst. Daarbij wensen wij dat ze bij het verlaten van onze school kunnen terugkijken op een fijne basisschoolperiode.