Missie & Visie

Ieder kind is op onze school welkom. De Pastoor Middelkoop werkt aan het geven van vier sterren onderwijs. De vier sterren staan voor: 

  • optimale ontwikkeling van kinderen,
  • optimale ontwikkeling van leerkrachten
  • een copartnerschap met ouders 
  • faciliteiten, die het moderne onderwijs maximaal ondersteunen. 

Jaarlijks werkt het team aan het verbeteren van het dagelijks onderwijs aan onze kinderen. Ons onderwijs biedt aan alle kinderen uitdagend, boeiend onderwijs. In een prettige leeromgeving willen we kinderen uitdagen, middels heldere regels en afspraken tot het maximaal haalbare resultaat. Het team wil vanuit een goede, veilige sfeer inspelen op de leerbehoeften van alle kinderen. Hiervoor maken wij gebruik van de nieuwste methdieken en materialen. De school is niet alleen een leergemeenschap, maar ook een leefgemeenschap waarin communicatie, respect, verantwoordelijkheid, normen en waarden en openheid in het dagelijks omgaan met elkaar zijn verankerd. Ouders en school zijn partners die hetzelfde doel nastreven; het welzijn van de kinderen. De school wil daarom laagdrempelig zijn en open en eerlijk kunnen communiceren met ouders.