TSO en BSO

BSO “De Uilenboom” (TAMARIKI) is een gezamenlijk initiatief van de Sint-Henricusschool en de pastoor Middelkoop. De Uilenboom is gehuisvest in de Sint- Henricus. We bieden voor- en naschoolse opvang voor alle kinderen Hierbij gaat het om kinderen van 4 tot 13 jaar. Voor de kinderen van de Pastoor Middelkoop wordt vervoer van en naar de school geregeld. Het is de bedoeling dat de kinderen op hun eigen school blijven ingeschreven.