Verkeer

De verkeerscommissie van onze school draagt samen met de directie zorg voor de verkeersveiligheid in en om de school. Er is contact met de stichting DVL (Drents Verkeerslabel) voor het organiseren van diverse projecten zoals de fietsenkeuring, Birdy, verkeersexamen, verkeersplein etc. Ook dragen zij zorg voor informatie over verkeer in de info. Tevens heeft de commissie regelmatig contact met VVN en de politie rondom de verkeerssituatie bij onze school. In de verkeerscommissie zitten de volgende ouders:

Namens de leerkrachten:        
Maarten Pieper

Ouders:                
Marcel Reuvers
 

 

Verkeersafspraken

Ouders van groep 1 en 2 halen en brengen via de kleuteringang. We vragen u op de stoep (ophaalplaats) te wachten bij het halen. Brengt en/of haalt u uw kind met de auto. Parkeren mag alleen op de parkeerstrook of op de parkeerplaats voor de flats. Aan de Noorderkeerkring zijn enkele plaatsen om te parkeren. 

Kinderen vanaf groep 3 gaan via de hoofdingang. Bij het ophalen wacht u op het plein. I.v.m. de veiligheid hebben we de schoolafspraak gemaakt dat er geen auto’s aan de Meridiaan worden geparkeerd. Samen proberen het zo veilig mogelijk te krijgen. Oversteken gebeurt altijd op de brigadiersoversteekplaats. Aan beide zijden van de brigadiersophaalplaats 
(ongeveer 5 meter) is het wettelijk verboden te parkeren. Onder schooltijd is alleen de hoofdingang open