VVE

VVE heeft betrekking op de voor- en vroegschoolse educatie van jonge kinderen. Het is de verzamelnaam voor de methodische en systematische aanpak van de ontwikkeling van jonge kinderen op het gebied van taal, sociaal emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling of een combinatie daarvan. Het is van belang dat op jonge leeftijd goed gekeken wordt naar de ontwikkeling van kinderen en dat deze ontwikkeling niet stagneert. De verschillende partners hebben nauw overleg om de doorgaande ontwikkeling van het kind te waarborgen. Wij hebben contact met de peuterspeelzalen en de kinderdagverblijven met betrekking tot een doorgaande ontwikkeling.