Hoofdluis

Afspraken die we op school hanteren om de verspreiding van hoofdluis tegen te gaan:

-    Elke dinsdag na een vakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Het zou fijn zijn als u hier als ouder rekening mee wilt houden i.v.m. de haardracht van de kinderen. (liever op deze dagen geen moeilijke vlechtwerkjes)
-    Bij de onderbouwgroepen zijn per schooljaar twee vaste ouders betrokken die het hele schooljaar de controle uitvoeren. Bij de bovenbouw kan dit door één ouder worden verzorgd.
-    De ouders beschikken over groepslijsten waarop zij kunnen aangeven welke kinderen hoofdluizen of neten hebben.
-    Op het moment dat bij een leerling hoofdluis wordt geconstateerd, wordt dit door de ouders gemeld bij de directeur.
-    De directeur neemt hierop direct contact op met de ouders en zal de ouders verzoeken om hun kind op te halen en direct te behandelen. De directeur zal U informatie doen toekomen omtrent de nodige behandeling 
-    De groep van deze leerling krijgt diezelfde dag een brief mee waarin vermeld wordt dat er binnen de groep hoofdluis is geconstateerd zodat u thuis extra kunnen controleren. Twee weken na constateren van hoofdluis zal er een herhaling van de controle plaatsvinden. Indien alle kinderen schoon zijn zullen we u als ouders d.m.v. een brief op de hoogte stellen.
-    Voor vragen kunt u terecht bij de directeur. De ‘luizenmoeders’ houden zich alleen bezig met de controle en hebben hierover alleen contact met de leerkrachten en de directeur.

Wanneer u vragen heeft over hoofdluis kunt u altijd terecht bij de verpleegkundigen of assistentes van de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD

GGD Drenthe
0592-306300
www.ggddrenthe.nl
info@ggddrenthe.nl